Det finns en teori om att vi i modern tid spelar Beethovens musik för långsamt. Beethoven själv märkte upp sin femte symfoni till 108 slag per minut. Det vanligaste tempot symfonin spelas i idag (extremt duktiga orkestrar undantagna) är 96.

Det sägs att människan har tendens att sakta ner det man upplever för fort och snabba upp det man anser för långsamt. Prova gärna på era vänner och bekanta. Slå fyra taktslag snabbt och be dem markera det femte. Tre svenska kronor på att slaget kommer för långsamt. Slå nu fyra taktslag långsamt och deras försök blir för snabbt.

Logiken säger nu att om vi snabbar upp eller saktar ner måste det ju finnas en medelväg. En takt där vi alla trivs och inte gör några misstag. Man skulle kunna kalla det naturlig takt om man är miljöpartist. Eller Guds takt om man är religiös. Vi andra kanske nöjer oss med att säga normal takt.

Den takten är runt omkring 96 slag per minut. Det vill säga den takt där vi amatörer idag spelar den mest kända av alla Beethovens nio symfonier.