C frågade hur jag kan hitta nya bilder när jag är så ofta på samma plats. Jag svarade att det är aldrig samma platser. När de yttre förhållanden (väder, vind, vattenstånd) ändras förändras också platsen. Och vädret, som ni alla vet, är inget om inte ombytligt.