Karin Boye skrev att den största dagen alltid är en dag av törst. Ibland funderar jag på om det inte är tvärtom, att den största dagen är den vanliga dagen. Den dag vi inte är på färd, vi inte är på äventyr. Den dag vi bara finns, ser oss omkring där vi står och är förnöjda.