Jag skyller på Magnus Lindbom.

Hade inte han facebookat en länk till en intervju med honom i On Landscape hade jag inte läst den tidningen. Hade jag inte läst den tidningen hade jag inte sett vinterbilderna i samma nummer. Hade jag inte sett vinterbilderna hade jag inte inbillat mig att jag kunde fotografera i dåligt väder och gett mig ut i just dåligt väder.

Jag hade inte heller tillbringat 3 timmar med att pulsa genom snö med allt vad det innebär för curlingskadade lårmuskler. Jag hade inte heller haft en Iphone som vid första bästa minusgrad stängde av sig själv. Jag hade inte heller fotograferat denna båt.

Oh, hang on…