Toxicity

När det blir för kallt i Sverige behövs det mer el. För att producera elen släpper vattenkraften på mer vatten vilket leder till ökat vattenstånd. Den ökade mängden vatten svämmar över och bildar en smutsbrun krans kring stenar och stranden. Under sommarhalvåret är det knappt synbart men under vintern blir det överdrivet tydligt mot den vita snön och isen.

Beroende på vem du frågar beror det bruna vattnet på antingen torv eller miljögifter. Det skulle inte förvåna mig om det var gifter.

Vi tar inte särskilt väl hand om vår natur.