Recept på en bra dag

19 gram nymalet ethiopia guji i en espro travelpress.
1 solnedgång.
3 dagars nyfallen snö.

Att överleva är enklare än vad man tror.