Jag önskar ofta jag var där istället för här. Denna morgon var det dock tvärtom. Det fanns ingen plats där jag hellre ville vara än just här.