Late (Juli 2016)

By |2016-10-02T18:50:49+01:00oktober 2nd, 2016|Järndammen, Sala|

Orden fastnar inte. De svävar genomskinliga framför mina ögon men försvinner innan de når fingrarna. Jag försökte beskriva ljuset, den rosaskimrande blåtoniga bädden för sommarnatten, när fingrarna blev hängande över tangentbordet. En tvekan slog rot. Osäkerheten nådde handlederna och order gavs att återkalla fingrarna till vila. Jag ville att orden som inte fastnar skulle anamma [...]